Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3
Kontrola bezpieczeństwa drabin

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w I kwartale 2014r. przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa drabin 3 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie Niemodlina, Głubczyc i Opola.

            W toku kontroli zbadano ogółem 13 partii produktów o łącznej wartości 4704,52 zł kwestionując 3 partie wartości 3169,83zł co stanowi 23% ilości zbadanych i 67,4% wartości zbadanych.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 

1. Bezpieczeństwo produktów

Ogólne wymagania bezpieczeństwa drabin – badania organoleptyczne

W toku czynności kontrolnych sprawdzano czy dany produkt w zwykłych warunkach użytkowania nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów.
Przy ocenie bezpieczeństwa uwzględniano następujące wymagania:

* cechy produktu – skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także – biorąc pod uwagę rodzaj produktu tj:

 • materiały z których zostały wykonane drabiny (aluminium, stal, drewno, termoutwardzalny plastik,  – zakończenia nóżek w drabinach aluminiowych),
 • konstrukcję,
 • wykończenia powierzchni,
 • zawiasy,
 • ograniczniki rozstawu,
 • szczeble/stopnie/podest,
 • urządzenia antypoślizgowe,

* oddziaływanie na inne produkty,
* wygląd produktu,
* kategorie konsumentów– wg zastosowania np. profesjonalne, półprofesjonalne i do użytku domowego.

Prawidłowość oznakowania produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa

1.1 Drabiny zdefiniowane w normie PN-EN 131-1+A1:2011

1.1.1 Ocena organoleptyczna drabin zdefiniowanych w normie PN-EN 131-1+A1:2011.

2. Oznakowanie

zakwestionowano 3 partie drabin o wartości 3169,83zł, w tym:

-  2 partie drabin o wartości 1322,95zł z uwagi na brak informacji o maksymalnej liczbie użytkowników mogących używać drabinę,
-  3 partie drabin o wartości 3169,83zł z uwagi na niewłaściwe zapisy w instrukcji użytkowania dotyczące korzystania z drabiny. Np. zamiast :,,nie wzywać drabiny jako pomostu” stosowano ,, nie używać drabiny jako mostu” lub ,, nie używać drabiny do mostkowania”.

3. Dodatkowe zagadnienia kontroli

a) Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
b) Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-11-27 11:00:09
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1285 
Kontrole mebli ogrodowych

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w II kwartale 2014r. przeprowadzono kontrole bezpieczeństwa mebli ogrodowych w 3 placówkach handlowych w Nysie i Opolu. 

     Realizując program kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych zbadano ogółem 13 partii produktów o łącznej wartości 25.029,51zł kwestionując 5 partii wartości 15.017,48zł co stanowi 38,5% ilości zbadanych i 60% wartości zbadanych.

Kontrola dotyczyła następujących zagadnień: 

 

 1. Bezpieczeństwo produktów – badania organoleptyczne
 2. Bezpieczeństwo produktów - badania laboratoryjne
 3. Prawidłowość oznakowania.

 

Uwagi wniesiono do:

Komplet (stół oraz 4 krzesła wraz z dołączonym parasolem),– w oznakowaniu brak dopuszczalnego maksymalnego obciążenia blatu stołu oraz krzeseł – co narusza art.4 ust.2 pkt.3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

leżak plażowy - brak instrukcji użytkowania i konserwacji oraz maksymalnego obciążenia i wymiarów użytkowych – co narusza art.4 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Leżak z daszkiem - w oznakowaniu stwierdzono  brak maksymalnego obciążenia wyrobu – narusza to art.4 ust.2  pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Krzesło białe, wymiary 56x57x92cm, curver  –w oznakowaniu stwierdzono brak nazwy i adresu importera/dystrybutora narusza to art.10 ust.6 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Hamak, wymiary 180x80cm -  w oznakowaniu stwierdzono brak  instrukcji montażu i uruchomienia oraz konserwacji - co narusza art.4 ust.2 pkt 1  ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, brak ostrzeżenia i instrukcji dotyczącej jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym - co narusza art.4 ust.2 pkt 3  ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, brak dopuszczalnego maksymalnego obciążenia – co narusza art.4 ust.2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

4. Dodatkowe zagadnienia kontroli.

a)  Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
b) Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną

przeprowadzona konfrontacja cenowa pomiędzy wywieszką uwidocznioną przy towarze a ceną zakodowaną w czytniku kasowym w stosunku do 40 partii towarów wykazała:

 • brak oznakowania ceną – 7 przypadków,
 • różnicę cenową  - 2 przypadki,
 • brak cen jednostkowych w przeliczeniu na jednostki miar - 4 przypadki,

W związku z powyższym na przedsiębiorców nałożono mandaty karne kredytowane.

Podsumowanie i wnioski

Na rynku występuje szeroki asortyment mebli ogrodowych używanych na zewnątrz domu zarówno pod względem zastosowanych materiałów jak również przeznaczenia funkcjonalnego. Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to: brak zainteresowania przedsiębiorców doskonaleniem i uzupełnianiem wiedzy w tym zakresie oraz  nieznajomość przepisów w tym zakresie. 

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-11-27 11:00:00
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1285 
Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania soków

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków, z wyłączeniem soków produkowanych z koncentratów soków          lub z soków zagęszczonych.

 

Przeprowadzono 5 kontroli (4 sklepy sieci handlowych oraz 1 placówka detaliczna). Kontrolą objęto 10 partii soków owocowych i warzywnych, z których pobrano 5  próbek do badań laboratoryjnych.
Kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie parametrów chemicznych oraz w zakresie oznaczeń opakowań jednostkowych, tj.

 • niezgodność z wymaganiami zadeklarowanymi na opakowaniach jednostkowych naturalnego soku z granatu bezpośrednio tłoczonego z uwagi na obecność sacharozy (cukru dodanego) stwierdzoną w badaniach laboratoryjnych,
 • wniesiono zastrzeżenia do oznakowania soku tłoczonego gruszkowo-jabłkowego ze względu na nazwę przedmiotowego soku, która była nieadekwatna do składu wskazanego w wykazie składników (sok z jabłek 60% i gruszek 40%). 

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania do przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych z wnioskami o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,
 • powiadomienia właściwych terytorialnie Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie jakości i znakowania przedmiotowych soków,
 • wszczęcia postępowań administracyjnych wobec kontrolowanych przedsiębiorców za wprowadzenie do obrotu handlowego soków (gruszkowo-jabłkowego i z granatu) z art. 40a ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości artykułów rolno–spożywczych (tekst jednolity  z 2014r. Dz. U. poz. 669); w wyniku których orzeczono 2 kary za jakość i zafałszowanie w łącznej wysokości 1600zł.
Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-11-27 10:59:34
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1285 
Kontrola jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych typu fast food

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych typu fast food.

W I kwartale 2014r. przeprowadzono 5 kontroli w placówkach gastronomicznych typu fast food zlokalizowanych na terenie miast Opola i Brzegu, a usytuowanych w centrach handlowych oraz w ruchliwych częściach miasta.
Sprawdzeniem objęto placówki o różnym profilu, zarówno należące do sieci, jak i będące małymi punktami, w których produkcję  i sprzedaż prowadzili sami przedsiębiorcy. Ogółem kontrolą objęto 80 partii artykułów spożywczych, potraw i napojów gorących, kwestionując z różnych przyczyn łącznie 18 partii (ok. 22%), w tym oznakowanie 15 partii potraw i napojów oraz terminy ważności 3 partii surowców do produkcji.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu w ok. 80% skontrolowanych  placówek, a dotyczyło to:

 • braku uwidocznienia gramatur na oferowanych do bezpośredniej sprzedaży potrawach i napojach, a pochodzących z zakupu kontrolnego w 3 jednostkach,
 • wprowadzania do obrotu produkcyjnego środków spożywczych przeterminowanych /po upływie daty minimalnej trwałości bądź terminie przydatności do spożycia/ w 1 placówce, 
 • posługiwania się sprzętem mierniczym tj. wagą typu domowego w 1 placówce,
 • nie uwidocznienia dla konsumentów informacji w zakresie wykazu składników oferowanych potraw i napojów,
 • nie uwidocznienia dla konsumentów składników alergennych wchodzących w skład oferowanych wyrobów w 5 placówkach,
 • niewłaściwych warunków sanitarno-porządkowych oraz warunków przechowywania środków spożywczych w 1 placówce.

Ustalenia wykorzystano poprzez nałożenie osobom odpowiedzialnym 3 mandatów karnych w łącznej wysokości 450zł za naruszenie obowiązków w zakresie uwidaczniania cen, warunków sanitarnych oraz wprowadzenie do obrotu produkcyjnego środków spożywczych przeterminowanych. Skierowania 1 informacji o nieprawidłowościach do organów sanitarnych, zastosowania 4 żądań w czasie trwania kontroli z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-11-27 10:59:23
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1285 
Kontrola maszyn

         Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, iż realizujac temat kontroli zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228.)kontrolą objęto 5 podmiotów w tym:

 • 1 podmiot wprowadzający wyroby do obrotu – importer,
 • 2 sklepy wielkopowierzchniowe,
 • 2 inne placówki detaliczne.

Łącznie skontrolowano 20 rodzajów maszyn (kraje trzecie: 19 rodzajów, inne kraje unijne – 1 rodzaj). Zakwestionowano 13 rodzajów maszyn (kraje trzecie: Chiny – 12 rodz. Japonia – 1 rodzaj) z uwagi na:

 • brak lub nieprawidłową deklarację zgodności,
 • brak certyfikatu badania typu WE
 • brak pełnych oznaczeń
 • nieprawidłowe instrukcje.

Zakres czynności kontrolnych obejmował następujące zagadnienia: 

 1. Oznakowanie CE
 2. Deklaracja zgodności
 3. Zgodność z zasadniczymi wymaganami:
  • prawidłowość oznaczeń maszyn
  • umieszczenie niezbędnych informacji na maszynie
  • Instrukcja uzytkowania
 4. Badania laboratoryjne i organoleptyczne
 5. W okresie III kwartału 2011 Urzędy Celne nie zwracały się do tut. Inspektoratu z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych i innych w odniesieniu do maszyn.

   Kontrola u importera, zostala przeprowadzona na podstawie pisma Urzędu Celnego, który poinformował o rewizji kontenera, w którym znajdowały się przedmiotowe maszyny i wówczas okazało się, iż wyroby te nie posiadają tabliczek znamionowych, deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi. Obecnie wyroby znajdują sie w zabezpieczonym przez Inspekcję Handlową pomieszczeniu do czasu zakończenia postępowania. 
   Podsumowujac wyniki kontroli należy stwierdzić, iż w dalszym ciągu w grupie badanych wyrobów występują nieprawidłowości, które dotyczą głównie braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności, niepełnego oznakowania wyrobów oraz dołączenia do maszyny instrukcji, ktora nie zawierała wszystkich informacji wymienionych w § 58 i § 59 rozporządzenia.
   W porównaniu do poprzednich kontroli maszyn, które miały miejsce w I kwartale 2010 i 2011 r. należy stwierdzić, iż aktualnie wskaźnik procentowy wyrobów zakwestionowanych w stosunku do zbadanych, jest znacznie wyższy i kształtuje się na poziomie ok. 65%, podczas gdy poprzednio wynosił odpowiednio 16,6 % i 18,75%.
   Z pewnością na szczególna uwagę zasluguje kontrola przeprowadzona u importera, który wprowadzał do obrotu maszyny, w odniesieniu do których nie posiadał dokumentów świadczących, iż wyroby te są zgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami.
   Jak wyjaśnił przedsiębiorca dotychczas nie znał obowiązujacych przepisów w tym zakresie, lecz wiedział o powszechnie znanych wymogach dotyczących tego rodzaju wyrobów, a m/in. takich jak: oznakowanie CE, instrukcja uzytkowania. Faktycznie badane maszyny posiadały oznakowanie CE oraz dołączono instrukcje uzytkowania.
   Przy tym należy podkreslić, iż istotnym elementem tej kontroli był również aspekt edukacyjny, polegający na przedstawieniu kontrolowanemu wymagań dotyczących maszyn oraz uświadomieniu zagrozeń dla bezpieczeństwa konsumentów wynikajacych z użytkowania wyrobów, które mogą nie odpowiadać wymaganiom prawa.


Informację przygotował:
Rafał Sierpiński
Naczelnik Wydziału
Kontroli Handlu
Artykułami Nieżywnościowymi i Usług
Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2011-11-23 13:15:17
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 4117 
Redaguje: Zygmunt Jurczak