Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Majątek Inspektoratu w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa o łącznej wartości brutto (zakupu) 745 198,35 zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Obejmuje on następujące grupy aktywów:

 

Grupa

majątkowa 

Rodzaj majątku 

Wartość brutto

w zł

Grupa 3 

Kotły i maszyny energetyczne

375,00

Grupa 4

Zespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwer 

358 909,66

Grupa 5

Urządzenia specjalistyczne

1 241,96

Grupa 6

Urządzenia techniczne

11 679,19

Grupa 7

Środki transportu (4 samochody osobowe)

206 988,50

Grupa 8

Pozostałe narzędzia, ruchomości i wyposażenie biurowe (kopiarki, niszczarki, szafy pancerne)

111 754,38

 

Wartości niematerialne i prawne

54 249,66

Razem

745 198,35

 

Sporządziła
Bożena Kot
Główny Księgowy WIIH Opole

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-02-12 14:59:24
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 969 
Informacja o majątku za 2012 rok

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa o łącznej wartości brutto (zakupu)

737 232,30 zł  wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Obejmuje on następujące grupy aktywów:

Grupa majątkowa

Rodzaj majątku

Wartość brutto w zł


Grupa 3

 Kotły i maszyny energetyczne 375,00

Grupa 4

 

 Zespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwer

 

344 077,10

Grupa 5

 

 Urządzenia specjalistyczne

 

1 241,96

Grupa 6

 

 Urządzenia techniczne

 

12 278,19

Grupa 7

 

 Środki transportu

 (4 samochody osobowe)

 

206 988,50

Grupa 8

 

 Pozostałe narzędzia, ruchomości i wyposażenie  biurowe   (kopiarki, niszczarki, szafy pancerne)

 

113 872,55 Wartości niematerialne i prawne
 
58 399,00

 

Razem

 

737 232,30

Redaktor: Aleksandra GołąbData publikacji: 2013-05-16 09:05:24
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1539 
Majątek WIIH w Opolu

 

Stan środków trwałych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, stanowiącego majątek Skarbu Państwa,
na dzień 31.12.2011 r. wg wartości brutto (zakupu) wynosi  795 991,71 zł i obejmuje następujące grupy rodzajowe:

Grupa majątkowa 

Rodzaj majątku

Wartość brutto w zł

Grupa 4

 

Zespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwer

 

425 023,60

Grupa 5

 

Urządzenia specjalistyczne

 

1 241,96

Grupa 6

 

Urządzenia techniczne

(centrala telefoniczna, waga techniczna)

 

12 363,66

Grupa 7

 

Środki transportu

(5 samochodów osobowych)

 

244 388,50

Grupa 8

 

Pozostałe narzędzia, ruchomości i wyposażenie biurowe (kopiarki, niszczarki, szafy pancerne)

 

112 973,99

 

Razem

 

795 991,71

 

 

Redaktor: Aleksandra GołąbData publikacji: 2012-06-13 12:25:41
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1912 
Redaguje: Zygmunt Jurczak