Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Brak opłaty skarbowej

   W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, iż od dnia 01.01.2007 r. nie jest już pobierana opłata skarbowa od pism (podań) o podjęcie przez Inspekcję Handlową działań w zakresie jej kompetencji ustawowych (jak np. przeprowadzenie postępowania mediacyjnego). Podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów należy do ustawowych zadań Inspekcji Handlowej -Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz .U. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), a tym samym są to sprawy z zakresu administracji publicznej, aczkolwiek postępowanie inspektora IH w tym zakresie ma na celu polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego miedzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Autor: Katarzyna Jaros

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2012-06-15 13:14:06
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 4015 
Redaguje: Zygmunt Jurczak