Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Archiwa Inspekcji

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z póź. zm.). Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w w/w Ustawie.Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2012-06-14 09:06:59
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 3529 
Redaguje: Zygmunt Jurczak