Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Kontrole jakości paliw w 2013 r.

W ubiegłym roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, działając na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), przeprowadził kontrole 57 przedsiębiorców oferujących do sprzedaży paliwa ciekłe i gazowe. W ich wyniku do badań laboratoryjnych przekazanych zostało 58 próbek paliw:

  • 20 próbek oleju napędowego ON
  • 13 próbek benzyny bezołowiowej Pb-95
  • 5 próbek benzyny bezołowiowej Pb-98
  • 20 próbek gazu skroplonego LPG
Analiza laboratoryjna wykazała naruszenie wymagań jakościowych 7 próbek z 7 stacji paliw:
  • 4 próbek oleju napędowego ON
  • 1 próbki benzyny bezołowiowej Pb-95
  • 2 próbek gazu skroplonego LPG

 

 

WYKAZ STACJI PALIW NA KTÓRYCH W 2013R. STWIERDZONO PALIWA NIEWŁAŚCIWEJ JAKOŚCI

LP

Stacja Paliw

Kwestionowane paliwo

Parametry kwestionowanego paliwa

Nazwa parametru

wynik badania

wymagania jakościowe

1

ABDUL,

48-340 Głuchołazy, ul. Gen Andersa 32

ON

skład frakcyjny 95%(V/V) destyluje do temperatury

367,1ºC

max.: 360ºC

2

DOM-GAZ S.C.

46-220 Byczyna,
ul. Koellinga 2

LPG

całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej) 

>100 mg/kg

max. 50 mg/kg

3

Hilo-Oil,

47-100 Strzelce Opolskie,
Plac Targowy 4

ON

skład frakcyjny: do 350ºC destyluje

81,9% (V/V)

min. 85% (V/V)

skład frakcyjny 95%  (V/V) destyluje do temperatury

391,5ºC

max. 360ºC

4

Max Gaz,

46-200 Kluczbork,
ul. Wołczyńska 4

LPG

całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)

73 mg/kg

max. 50 mg/kg

5

Oil Best,

Przechód 68A,
48-324 Przechód

ON

skład frakcyjny 95%(V/V) destyluje do temperatury:

379,7ºC.

max.:360ºC

6

PHU Petronaft,

47-224 K-Koźle,
ul. Gliwicka 27

Pb-95

badawcza liczba oktanowa RON

93,7

min. 95

motorowa liczba oktanowa MON

82,9

min. 85

zawartość tlenu

4,23 %(m/m)

max. 2,7%(m/m)

zawartość związków organicznych zawierających tlen - metanol

5,3 %(V/V)

max. 3 % (V/V)

7

Voro Sp. z o.o.,

47-208 Większyce,
ul. Raciborska 2

ON

odporność na utlenianie (wynik badania, wymagania jakościowe,) 

2,7h

min. 20h

odporność na utlenianie (wynik badania wymagania jakościowe, ) 

>25 g/m³

rzeczywisty wynik badania 760g/m³

max. 25 g/m³


sporządził:
Rafał Sierpiński
Naczelnik Wydziału
Nadzoru Rynku i UsługRedaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-04-15 07:30:22
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1325 
Badania paliw w 2012 roku

   Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że do dnia 31 sierpnia 2012r. przeprowadzono 31 kontroli stacji paliw zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego. W tym 19 kontroli dotyczyło stacji paliw oferujących paliwa płynne (ON, PB-95) natomiast 12 stacji paliw z gazem LPG.
W wyniku przedmiotowych czynności pobrano łącznie 37 próbek paliw w tym: 25 próbek paliw ciekłych (ON i Pb-95) oraz 12 próbek gazu LPG. W przypadku stacji z gazem LPG nie stwierdzono naruszenia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851 ze zm.). Paliwa niewłaściwej jakości zostały stwierdzone na dwóch stacjach paliw zlokalizowanych w Opolu i powiecie Namysłowskim.
Szczegóły dotyczące zbadanych próbek i rodzaju kwestionowanych parametrów przedstawiają poniższe tabele. Przy niniejszym Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że odsetek stacji negatywnych do skontrolowanych (2/31) wyniósł 6,45% natomiast odsetek liczby próbek negatywnych do ogólnie zbadanych (4/37) wyniósł 10,8%.

D - paliwo spełnia wymagania
-  - paliwo nie było badane
MON -motorowa liczba oktanowa
RON  -Badawcza Liczba oktanowa
SfFBP -  temperatura końca destylacji
SfR - pozostałość po destylacji
OdpO/h - odporność na utlenianie
TAK - kontrolowany złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej
NIE -kontrolowany nie składał wniosku o badanie próbki kontrolnej

W przypadku stacji paliw na których stwierdzono nie spełnienie wymagań jakościowych zamiast litery D podano kwestionowane
parametry.

Lp

Data

Miasto

Stacja

ON

Pb-95

Kontrolna

1

2012-02-01 

KLUCZBORK 

Stacja Paliw Lotos Paliwa Sp.z o.o. 46-200 KLUCZBORK, ul. Katowicka 26 

D

-

 

2

2012-02-01 

DOMASZOWICE 

Stacja Paliw Sprzedaż Paliw Piotr Owczarek 46-146 DOMASZOWICE, ul. Główna 51 

-

D

 

3

2012-02-01 

SMOGORZÓW 

Stacja Paliw CHEMPEST SMOGORZÓW-ZBIGNIEW GUDZOWSKI 46-142 SMOGORZÓW, ul. Główna 67

-

RON=93,5; MON=83,8;

Sf-FBP=247,7; Sf-R=3,2

Nie

4

2012-02-01

BRZEG

Stacja Paliw DANKAR-BP SERWIS s.c. Danuta Matyjsik Łukasz Kmiecik 49-300 BRZEG, ul. Starobrzeska 28 (part.

BP)

-

D

 

5

2012-02-08

SMOGORZÓW

Stacja Paliw CHEMPEST SMOGORZÓW-ZBIGNIEW GUDZOWSKI 46-142 SMOGORZÓW, ul. Główna 67

-

RON=93,9; MON=84,1;

Sf-FBP=241,7; Sf-R=3,4

nie

6

2012-03-02

PACZKÓW

Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4324, 48-370 PACZKÓW, ul. Wojska Polskiego 49

D

-

 

7

2012-03-02

NYSA

Stacja Paliw PHU GP Grochalski Pięt S.J. 48-303 NYSA, ul. Zwycięstwa 2 (fr. Orlen)

D

-

 

8

2012-03-02

GŁUCHOŁAZY

Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4021, 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Grunwaldzka 7A

D

-

 

9

2012-03-21

PRUDNIK

Stacja Paliw Veolia Transport Sp.z o.o. 48-200 PRUDNIK, ul. Kościuszki 74

D

D

 

10

2012-03-21

PRUDNIK

Stacja Paliw Statoil Poland Sp.z o.o. 48-200 PRUDNIK, ul. Wiejska 2

D

D

 

11

2012-03-21

PRUDNIK

Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 133, 48-200 PRUDNIK, ul. Powstańców Śląskich 15

D

D

 

12

2012-05-24

GOGOLIN

Krzysztof Piotrowski PETRO-TANK 47-320 GOGOLIN, ul. Szpitalna

D

-

 

13

2012-05-24

KRAPKOWICE

PKN ORLEN S.A. nr 1324, 47-300 KRAPKOWICE, ul. Prudnicka 6

-

D

 

14

2012-05-24

BIAŁA

PKN ORLEN S.A. nr 789, 48-210 BIAŁA, ul. Prudnicka 16 (Bliska)

-

D

 

15

2012-05-24

PRUDNIK

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "STW" 48-200 PRUDNIK, ul. Przemysłowa 3

D

-

 

16

2012-06-11

OPOLE

LUKOIL POLSKA Sp.z o.o. 45-836 OPOLE, ul. Wrocławska 1

D

-

 

17

2012-06-11

OPOLE

STATOIL Poland Sp.z o.o. 45-272 OPOLE, ul. Sosnkowskiego 18

OdpO/h/=6

D

Tak

18

2012-06-15

OPOLE

STATOIL Poland Sp.z o.o. 45-272 OPOLE, ul. Sosnkowskiego 18

OdpO/h/=5

-

Tak

19

2012-07-02

GŁUSZYNA

SPRZEDAŻ PALIW I USŁUGI TRANSPORTOWE SŁAWOMIR BAŁT 46-134 GŁUSZYNA, ul. Długa 52

D

-

 

20

2012-08-20

WÓJCICE

PKN ORLEN S.A. nr 308, 48-385 WÓJCICE, ul. Otmuchowska

D

-

 

21

2012-08-20

POKÓJ

Kot Mariusz MAR-GUM-REMBLER Autoryzowany Serwis Ogumienia Import-Eksport Usługi Transportowe 46-034

POKÓJ (fr. Orlen)

 

D

-

 

 

Lp

Data

Miasto

Stacja

LPG

1

2012-02-22

Dobrzeń Wielki

Handel Paliwami Płynnymi J&M I. Janik A. Marszałek Sp.j., 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska, 49 (francz. Statoil)

D

2

2012-02-22

Gorzów Śląski

Marcin Jurczyk "AUTO-LIDER", 46-310 Gorzów Śląski, ul. Oleska

D

3

2012-02-22

Rudniki

Grażyna Sosnowska STACJA "AUTO-GAZ", 46-325 Rudniki, ul. Handlowa 10

D

4

2012-07-17

Kluczbork

PKN ORLEN S.A. NR 201, 46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 1

D

5

2012-07-17

Kluczbork

MAX-GAZ Bartłomiej Olszowiak, 46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 4

D

6

2012-07-17

Kluczbork

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GIB-GAZ Józef Gibas, Bożena Gibas s.c., 46-200 Kluczbork, ul. Opolska/Sikorskiego

D

7

2012-07-24

Kluczbork

Statoil Poland Sp. z o.o., 46-200 Kluczbork, ul. Moniuszki 1

D

8

2012-07-24

Kluczbork

PKN ORLEN S.A. nr 376, 46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 87

D

9

2012-08-02

Prudnik

Statoil Poland Sp. z o.o., 48-200 Prudnik, ul. Wiejska 2

D

10

2012-08-02

Prudnik

PKN ORLEN S.A. nr 133, 48-200 Prudnik, ul. Powstańców Śląskich 15

D

11

2012-08-02

Głubczyce

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o., 48-100 Głubczyce, ul. Kołłątaja 5

D

12

2012-08-09

Murów

Dystrybucja Auto-Gazu i Stacja Paliw GAZ-MAR Janik Marek, 46-030 Murów, ul. Tartaczna 4

D
sporządził:
Rafał Sierpiński
Naczelnik Wydziału
Nadzoru Rynku i UsługRedaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2012-10-11 12:47:00
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 2428 
Redaguje: Zygmunt Jurczak